தமிழ் குர்ஆன்

"ஒவ்வொரு இறைத் தூதரும் அற்புதங்களுடன் அனுப்பப்பட்டனர். எனக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதம் திருக்குர்ஆன்"

- நபிகள் நாயகம் (ஸல்) நூல்: புகாரி 4981,7274


தான் விரும்பியவாறு அவனே உங்களுக்குக் கருவறைகளில் வடிவம் தருகிறான். அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாருமில்லை. அவன் மிகைத்தவன்; ஞானமிக்கவன்.

திருக்குர்ஆன் : 3:6விளக்கங்கள்

தமிழாக்கத்தின் இடையிடையே சிறிய அளவில் போடப்பட்டுள்ள எங்களுக்கான விளக்கம் வேண்டுமானால் அந்த எண்ணைக்ளிக் செய்யவும் .


Tamil Quran Verses Android App