357. சூனியத்தை நம்புதல் இணை கற்பித்தலே

 

Page erro

 
free counters
மொழிபெயர்ப்பு : பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன் | © tamilquran.in.